Milí přátelé!

Členové a příznivci Společenství sv. Peregrina se schází

 každou 1. středu v měsíci na faře při kostele Všech svatých  v Ořechově.

Setkání probíhá následně:

17:30 - 18:00 tichá adorace v kostele Všech sv. s možností přijetí sv. smíření 

18:00 mše svatá 

18:45 setkání na faře - modlitba breviáře, rozjímání nad různými pravdami víry, sdílení, agapé

Předpokládaný konec 20:30 (max. 21 hod.)

Jste srdečně zváni!