Kalendář akcí

Pouť ke cti sv. Peregrina

08.05.2015 15:00
Už třetím rokem je stanoveno pevné datum 8. května na pouť ke cti sv. Peregrina. Letošní rok poutníkům počasí přálo,...

10. výročí zpravodaje Peregrínek

10.12.2014 16:00
V těchto dnech je tomu 10 let, kdy jsme začali vydávat pro vnitřní potřebu farnosti zpravodaj, který jsme pojmenovali...

Pěší pouť na Velehrad

20.08.2014 12:00
Ve středu 20. srpna se od kaple sv. Peregrina vydalo sedm poutníků z ořechovské a moravanské farnosti, aby došli pěšky...

Pouť do Žarošic

13.05.2014 17:00
Stalo se již nepsanou tradicí, že každoročně 13. května jede plný autobus poutníků pozdravit do Žarošic Pannu Marii a...

Posezení u kaple sv. Peregrina

10.05.2014 16:00
Rádi bychom poděkovali členům Okrašlovacího spolku v Ořechově, kteří se postarali o to, že je u kaple příjemné posezení...

Pouť ke cti sv. Peregrina

08.05.2014 15:00
Ve svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se konala pouť ke cti sv. Peregrina. Vzhledem k nestálosti počasí...

Deníček u kaple sv. Peregrina

10.06.2013 16:00
Již půl roku je u lesní kaple sv. Peregrina deníček, do kterého mohou příchozí psát pozdravy, úmysly modliteb, vzkazy...

Pouť ke cti sv. Peregrina

08.05.2013 15:00
Ve středu 8. května, v den svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, v naší farnosti proběhla tradiční pouť ke...

Živý betlém

25.12.2012 15:30
Koncem listopadu jsme se dali do příprav. Výsledek jste mohli vidět sami, ale chtěla bych  tady poděkovat všem,...

Růžencová pouť do Koclířova

20.10.2012 08:00
V sobotu 20. října se konala růžencová pouť – k Panně Marii do Koclířova, nedaleko Svitav. Autobus byl zaplněný...