Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie

Zveme Vás k virtuální procházce v „Růžové zahradě“, jejíž výstavba byla zahájena se schválením Biskupství brněnského 17.5.2006, čj.483/05 Sb.

Je zde umístěna křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie, která byla navržena architektem Ing. Markem Štěpánem.

Jednotlivé trny křížové cesty znázorňují sedm bolestí Panny Marie. U každého zastavení je symbol charakterizující konkrétní bolest a krátký text s modlitbou.

Křížová cesta byla realizována na podnět duchovního správce farnosti P. Bohuslava Bláhy za pomocí ochotných farníků a řemeslníků, kteří zde trávili nemálo hodin.

Křížovou cestu požehnal a slavnostně otevřel pro veřejnost 31.5.2008 převor kláštera servitů ve Vídni P. Gerhard Gottfried Walder, OSM. Současně vykonal přijetí zakládajicích členů do Společenství sv. Peregrina.

Kéž je vám, návštěvníkům, tato prohlidka Růžové zahradě oázou pokoje a načerpáním duchovních sil.

 

1. Maria v chrámě naslouchá Simeonovu proroctví

2. Maria utíká do Egypta, aby zachránila Ježíše

3. Maria hledá Ježíše v Jeruzalémě

4. Maria potkává Ježíše nesoucího kříže

5. Maria je přitomna ukřížování a smrti Ježíše

6. Maria přijímá do klína Ježíše při snímání z kříže

7. Maria doprovází Ježíše ke hrobu