2. Maria utíká do Egypta, aby zachránila Ježíše

Symbol na tomto trnu znázorňuje cestu, po  které se vydal  Josef a Marie s Ježíšem do Egypta.

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
/Mt 2, 13-14/

1. zastavení         Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie          3. zastavení