3. Maria hledá Ježíše v Jeruzalémě

Na tomto trnu křížové cesty je ztvárněn symbol setkání, když Maria s Josefem našli dvanáctiletého Ježíše v jeruzalémském chrámě.

A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.
/Lk 2, 43-45/

2. zastavení          Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie          4. zastavení