1. den - Svatý Peregrin - příklad usmíření a odpuštění

 Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Blaze těm, kdo působí pokoj,
L: neboť oni budou nazváni syny Božími (Mt 5,9)

Kristus Pán nás pobízí k tomu, abychom také šířili kolem sebe pokoj.
Mladičký svatý Peregrin Laziosi poté, co udeřil svatého Filipa Beniziho, jej s pokorou žádal o odpuštění a sám se stal oddaným apoštolem mistra Pokoje.
Chvalme milost Hospodina, který vítězí nad hříchem a prosme, aby v našich srdcích měl domov Jeho pokoj. 

Litanie svatého Peregrina

Pane náš! Otče, ty jsi světlo našich srdcí.
Ty jsi obrátil pozornost sv.  Peregrina k odvěkým hodnotám nebeského Království a proměnil ho v nástroj bratrské lásky a pokoje.
Rozpomeň se ve své milosti také na ty, kteří trpí násilím a obrať ty, kteří kráčí po cestě nespravedlnosti a ke skáze duše.
Dej nám Ducha svatého,  který je zdrojem živoucí víry v našich společenstvích,  abychom mohli mezi lidmi šířit usmíření a odpuštění. Ty, který žiješ a kraluješ  na věky věků. Amen.

Svatý Peregrine,  oroduj za nás!

 Zpět na hlavní stránku Novény