2. den - Svatý Peregrin - služebník Neposkvrněné Matky Páně

Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Bůh se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
L: Hle, od této chvíle mne budou  blahoslavit všechna pokolení (Lk 1,48)

Peregrin  láskyplně a s úctou hleděl na Neposkvrněnou Matku Páně. Ona vedla jeho kroky ke Kristu.
Peregrin, oddaný služebník  byl vždy ochoten plnit přání své blahoslavené Paní.
Prosme také o milost, abychom mohli růst v lásce k Neposkvrněné Matce Páně a mohli ji přijmout do svého života  jako Matku a orodovnici naši.   

Litanie svatého Peregrina

Neposkvrněná Matko Páně! Matko, Ochránkyně a Orodovnice svatého Peregrina! Jako svatý Peregrin i my se obracíme  s důvěrou na Tebe s prosbou.
Panno přesvatá! Dej, abychom  objevili a uskutečnili plány Hospodina  s námi.
Dej, abychom našli zalíbení v následování evangelia tvého Syna a plnili vůli našeho  nebeského Otce. Spolu s tebou, Panno Maria, chválíme Otce, Syna i Ducha svatého nyní i vždycky a na věky věků. Amen  

Svatý Peregrine, oroduj za nás!

Zpět na hlavní stánku Novény