4. den - Svatý Peregrin - příklad života podle evangelia

Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je,
L: bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále (Mt 7,24)

Svatý Peregrin žil skromně, chudobně a kajícně. Svůj život zasvětil meditaci a modlitbě. Ve svém Božím slovem osvětleném životě byl oporou slabým,  opuštěným a útěchou zarmoucených.
Prosme Pána, abychom dokázali žít život podle evangelia.

Litanie svatého Peregrina

Pane Ježíši, který jsi nám otevřel novou cestu života! Svatý Peregrin se stal z tvé milosti  mužem života podle evangelia, vytrvalým v modlitbě, neúnavný v bratrské lásce  a trpělivý v snášení utrpení své nemoci.
Pomoz nám, prosíme, splnit vůli Tvého Otce, abychom trvale rostli v lásce a náš život neovládla touha po bohatství, moci a slávě. Naplň naše dny radostí.
Pane Ježíši, jež jsi středem našeho společenství, klaníme se Ti nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Svatý Peregrine, oroduj za nás!

 Zpět na hlavní stránku Novény