6. den - Svatý Peregrin -  muž kajícnosti a trpělivosti

 Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou
L: nemůže být mým učedníkem (Lk 14,27)

Peregrin je pro každého z nás příkladem kajícnosti a trpělivosti. Trýznil svoje tělo bděním a postem. Třicet let ho nikdo nezahlédl sedět. Z čistého srdce si  přál splnit ze všech sil Boží zákony, následovat Krista. Když v důsledku  strašné a zákeřné nemoci se v jeho pravé noze objevila rakovina, Peregrin, přestože zeslábl a jeho utrpení se stupňovalo, nadále nesl břímě svého života, posílený důvěrou v trpícího Ježíše.
Prosme všichni Pána, za naději pro naše bratry v době životních zkoušek, za povzbuzení v době slabosti, za pokoj a víru v době pronásledování.   

Litanie svatého Peregrina

Pane náš, Ježíši Kriste! Utěšiteli zarmoucených a oporo trpících! Ty stojíš při nás při našich utrpeních. Prosíme Tě, stůj při nás nejen ve zdraví, ale také v nemoci, v bolestech a každodenních těžkostech. Prosíme za ty, kteří žijí ve strachu a v nejistotě ohledně budoucnosti, aby od tebe získali sílu a odhodlání.
Kriste, Ty jsi naším lékařem a  spoluúčastníkem v době nemoci! Prosíme Tě, povzbuzuj těžce nemocné a dovol jím pocítit tvou utěšující přítomnost.
Ježíši, Tobě, jež jsi naděje lidstva, patří dík a chvála. Ty, který žiješ a kraluješ nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Svatý Peregrine, oroduj za nás!

 Zpět na hlavní stránku Novény