7. den - Svatý Peregrin - dobrodinec chudých

Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

K: Pane, ty jsi pramen  ….

K: Jděte a kažte, že se přiblížilo nebeské  království.
Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte;
L: Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. (Mt 10,7-8)

Chudý a venkovský lid se vždy s důvěrou obracel na svatého Peregrina se svými starostmi a nikdy od něho neodcházeli s prázdnou. Traduje se, že pro ně zázrakem rozmnožil obilí i olivový olej. V den jeho smrti k jeho smrtelnému loži  vděčně přicházeli všichni, kterým tak nezištně pomáhal, aby  tak vyjádřili poděkování věrnému služebníku našeho Pána. Na přímluvu svatého Peregrina náš nebeský Otec uzdravil slepého žebráka, vyhnal z posedlého zlého ducha a navrátil zdraví člověku, který byl po pádu ze stromu na pokraji smrti.
Prosme Pána, abychom se mohli oddaně spolupodílet na Božím plánu na této Zemi.

Litanie svatého Peregrina

Pane! Dej, abychom podobně jako svatý Peregrin kráčeli cestou lásky. Dej nám soucitné srdce, abychom přispěchali na pomoc nemocným a potřebným. Dej, abychom vždy s radostí sloužili Tobě a těm, se  kterými se denně setkáváme.
Na přímluvu svatého Peregrina v nás obnov zázrak Tvojí lásky, dej, abychom netrpěli nedostatkem každodenního chleba, práce a Tvé přízně, abychom mohli pocítit radost z toho, že jsme Tvými dětmi v každé chvíli. Tobě patří čest a sláva nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Svatý Peregrine, oroduj za nás!

 Zpět na hlavní stránku Novény