Chvalozpěv ke svatému Peregrinovi

 Peregrine, drahý Příteli a Bratře!
K Tobě se upíná naše mysl!
Tajemství tvého života žije v našich srdcích
Změň naše trápení v radost!

S nadějí se k tobě obracíme!
K Tobě, který rozumíš mladému srdci
Víš, co je rozbouřený dav,
co je násilí a nespravedlivý čin.

Ty jsi udeřil sv. Filipa Beniziho
A jeho chování Tě přimělo k obrácení
Šel jsi za ním s prosbou o odpuštění
A on Ti svým laskavým srdcem odpustil.

Nezaznělo zbytečně na rtech sv. Filipa
andělské Zdrávas Maria na ulicích Forli
Po letech ses sám v řádu servitů
stal vzorem v sebekázni.

Proto Tě, sv.Peregrine, dnes žádá Církev
A mladí prosí o Tvou pomoc
Ať se staneme kvasem obnovené víry
a nadšeně žijeme pro Krista.

Ty jsi Bratře neznal odpočinek
Trávil jsi v modlitbách celou noc
Kaple se stala Tvojí celou
odkud zněly z Tvých rtů žalmy.

I tenkrát jsi následoval Krista, Beránka
Když Tě potkal těžký úděl nemoci
I tenkrát v noci jsi šel
ke kříži s důvěrou v Něho.

Prosil jsi v modlitbě Ukřižovaného
Aby sňal z Tebe těžké břímě
Kristus se k Tobě sklonil
a uzdravil Tvoji vleklou nemoc.

Panno Maria, pro Tvé svaté jméno
se k Tobě obracíme spolu se svatými
Zpíváme Trojjedinému Bohu
Písně chval a díků. Amen.