Modlitba "Pane, ty jsi .."

K: Pane, ty jsi pramen života!
Pohleď na svůj lid a
smiluj se nad námi.
L: Pochválen buď Pane na věky!