10. výročí zpravodaje Peregrínek

10.12.2014 16:00

V těchto dnech je tomu 10 let, kdy jsme začali vydávat pro vnitřní potřebu farnosti zpravodaj, který jsme pojmenovali Peregrínek. Dovolte trochu ohlédnutí.

První číslo vyšlo v prosinci 2004. Na začátku za tvorbou časopisu byla tato jména: Leona a István Steingartovi, Hanka Poledňová, P. Bohuslav Bláha. Časopis jsme pak vydávali pro ořechovské farnosti cca 1 x čtvrtletně. Později Hanku vystřídala Lada Badinová. 

Od podzimu roku 2012 jsme začali vydávat časopis jednou měsíčně, nejen pro ořechovské farnosti, ale i pro farnost Moravany. Složení redakční rady zůstalo stejné, P. Bláhu vystřídal P. Mariusz Sierpniak. Máme radost, že máme několik stálých přispěvovatelů, kteří píší ochotně svoje příspěvky.

V současné době tiskneme doma svépomocí cca 200 ks dvanácti až šestnácti stránkových čísel a dáváme je farníkům do Ořechova - kostelů Všech svatých a sv. Jiří, do Prštic, do Radostic, do Moravan a do Nebovid.

Pravidelně jeden výtisk dáváme Biskupství brněnskému, které farní zpravodaje archivuje. Jednou za dva roky se koná setkání redaktorů farních časopisů s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Zpět