Misijní most modlitby

17.10.2009 18:00

V sobotu před Misijní nedělí jsme se po roce opět sešli k modlitbě růžence na úmysly misií. Letos nás doprovodila vhodným výběrem skladeb a hrou na housle Petra Jedličková. Díky všem, kdo se zúčastnili. V neděli pak proběhl v obou farnostech - Všech svatých i sv. Jiří v Tikovicích Misijní koláč. Výtěžek téměř 3 tisíce Kč byl zaslán na účet Papežského misijního díla. Všem dárcům i ochotným ženám, které napekly, Pán Bůh zaplať!

Zpět