Misijní most modlitby

23.10.2010 18:00

Sobota před Misijní nedělí patřila tradičně v kostele Všech svatých asi hodince modliteb za misie. Malým počtem účastníků modlitby přesto vzniklo společenství, kde se modlili farníci od dětí po nejstarší. Pán Bůh zaplať všem zúčastněným za dar modlitby za všechny potřebné ve světě.

Zpět