Novéna k Božímu milosrdenství

18.04.2009 20:00

V sobotu před svátkem Božího milosrdenství skončila modlitba Novény k Božímu milosrdenství. Uvedení této modlitby do našeho farního společenství našlo své příznivce a setkalo se s kladným ohlasem. Od Velkého pátku se pravidelně scházelo po mši sv. na tuto modlitbu asi 20 farníků.

Zpět