Pouť do Žarošic

13.05.2014 17:00

Stalo se již nepsanou tradicí, že každoročně 13. května jede plný autobus poutníků pozdravit do Žarošic Pannu Marii a načerpat k ní sílu a povzbuzení. Poutníci odjíždí navečer a v Žarošicích se účastní modlitby růžence, poutní mše svaté a světelného průvodu. Občerstvení a radostní se vrací v pozdních večerních hodinách zase domů. Nejinak tomu bylo i letos. Velký dík patří hlavní organizátorce p. Ladě Badinové ze společenství sv. Peregrina.

Zpět