Pouť ke cti sv. Peregrina a svěcení kříže

20.05.2012 15:00

Jako každoročně se konala pouť ke cti sv. Peregrina. Letos vyšlo krásné počasí a tak poutníci putovali po obnovené cestě vysázené starými odrůdami ovocných stromů až k lesní kapli. V polovině cesty byl posvěcen nový kříž P. Bohuslavem Bláhou. Poutní mši celebroval P. Roman Kubín, rektor kostela u sv. Michala v Brně a dále byli přítomni P. Marius Sierpniak z Moravan, P. Jan Nekuda z Náměště nad Oslavou, P. Gerhard Walder z Insbrucku a pravoslavný duchovní P. Svatopluk Konstantin Ryška z Dolních Kounic. Pro poutníky nechyběly stánky s upomínkovými předměty, pouťovými perníky a občerstvením. Letošní pouť se opravdu vydařila a děkujeme všem přítomným kněžím za krásné společenství. 

Zpět