Pouť ke cti sv. Peregrina

17.05.2009 14:30

Již od dvanácté hodiny v neděli 17. května někteří farníci chystali vše potřebné k tradiční pouti u kaple sv. Peregrina. O půl druhé pak vyšel průvod od kříže na konci obce v čele s P.Damiánem Jiřím Škodou, CFSsS a místními ministranty, o které se v naší farnosti vzorně stará p. Tomáš Dudík. V 15 hodin začala mše sv. za hudebního doprovodu p. Jany Ryšavé a skupiny Gemini. U oltáře s P.Damiánem sloužili mši P. Bohuslav Bláha, P. Martin Pernička a trvalý jáhen p. ing. Kilián. Poutníci byli usměvaví, plni radosti a pokoje. Ihned toho využil pan redaktor Katolického týdeníku Mgr. Václav Štaud, který fotil o stošest.:)  Velký dík patří také všem, kteří každoročně napečou a nazdobí pouťové perníky či jinak přispějí svým umem a dovednostmi ke spokojenosti všech.

 

Zpět