Pouť ke cti sv. Peregrina

08.05.2014 15:00

Ve svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se konala pouť ke cti sv. Peregrina. Vzhledem k nestálosti počasí nebyla poutní mše sv. u lesní kaple, ale ochotní a obětaví farníci připravili vše ve farní zahradě při kostele Všech svatých. Mši sv. v 15:00 celebroval o. Karol Matlok z Brumova Bylnice na Valašsku společně s naším o. Mariuszem. Po mši sv. bylo nádherné agapé, společenství lásky s Ježíšem uprostřed, které se protáhlo až do večera... Díky také za společenství farníků z Moravan a Nebovid.

Zpět