Setkání na Petrově

03.12.2011 10:00

Sobotní dopoledne před druhou adventní nedělí bylo pro nás vyznačeno již dlouho dopředu v kalendáři. Dostali jsme totiž pozvání na setkání redaktorů farních časopisů brněnské diecéze s otcem biskupem. Za časopis Peregrínek jsme se vydali ve složení Lada Badinová, L. a I. Steingartovi. Setkání začalo v 10 hodin bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, mši sv. celebroval Mons.Vojtěch Cikrle. V homilii jsme slyšeli povzbudivá slova o tom, jak také my "pracujeme" na Božím království, jaká je možnost evangelizace právě skrze tištěné slovo našich časopisů... Setkání pokračovalo pak v prostorách Biskupství brněnského na Petrově 2, kde nám byli představeni hosté - R.D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze, Vítězslav Koutník, šéfredaktor časopisu Nezbeda a Helena Horáková, manažerka Radia Proglas. Kromě "odbornějších" témat z úst hostů jsme se pak mohli seznámit s jednotlivými přítomnými zástupci farních časopisů a také si navzájem představit naše časopisy. K dispozici byly také ukázky některých čísel zpravodajů a časopisů. Ani náš "Peregrínek" se mezi množstvím vydávaných měsíčníků, čtvrtletníků, občasníků, neztratil, a zaujal. Čas plynul rychleji, než se nám zdálo. Jak by také ne, při milém povídání, teplém čaji, dobré kávě a pohoštění v podobě chlebíčků a koláčků. Myslím si, že přání Martiny Jandlové, která vše zorganizovala a setkání vedla, abychom ze setkání odcházeli obohaceni nejen o zkušenosti a náměty, ale také o vědomí, že tvoříme v rámci rodiny církve "malou mediální" rodinu, která si pomáhá, se jistě naplnilo. Děkujeme za pozvání, pěkný zážitek a s radostí opět přemýšlíme, co dát do dalšího čísla ......


 

Zpět