Zájezd do Győru

17.11.2011 05:30

Již celý rok byla poptávka po tradičním podzimním koupání v termálních lázních ...... Celý den nás provázela mlha, ale neubralo to na spokojenosti a radosti z prožitého dne. Autobus byl zaplněný dětmi i dospělými nejen z Ořechova, ale i z okolních obcí - Prštic, Radostic a Silůvek.

Zpět