Živý betlém 2010

09.01.2011 21:09

Na Boží hod vánoční se opět uskutečnil Živý betlém. Tentokrát stála chýše před kostelem Všech svatých a byla zakrytá krabicemi, na kterých byly zapsány lidské hříchy. Přítomní pak symbolicky odnášeli jednu krabci za druhou, až jsme měli před očima chudou, obyčejnou chýši s Jezulátkem. Zazpívali jsme koledy, popovídali si s přáteli a známými, ohřáli se u ohně, dětem rozdali bonbóny a rozešli se zase do svých domovů. Ve fotogalerii je několik vzpomínek na tento Živý betlém. Všem, kdo se na něm podíleli upřimné Pán Bůh zaplať!

Zpět