Živý betlém

25.12.2012 15:30

Koncem listopadu jsme se dali do příprav. Výsledek jste mohli vidět sami, ale chtěla bych  tady poděkovat všem, kteří se zapojili jakoukoli nezištnou pomocí. Především Lence a Lubošovi Párovi a jejich Anežce, že ztvárnili Svatou rodinu, pak všem zúčastněným dětem našich farností, kteří byli za pastýře, krále nebo anděly – a jejich rodičům, že jim pomohli,  Martině a Petru Matuškovým za postavení ohrádky a zapůjčení oveček, starostovi naší obce Josefu Brabencovi za zapůjčení a dovezení kovových košů na oheň, Jendovi Rybníčkovi za osvětlení, Libě Smejkalové za ušití „stěny“ na dveře na poslední chvíli a v neposlední řadě dík týmu, který řešil spoustu ostatních technických věcí  … Radku Plškovi a všem, kteří nebyli vidět, a připravovali i detaily. Děkujeme také všem těm, kteří přišli a pokud se nám podařilo, abyste se u jesliček cítili dobře a nelitujete, že jste na hodinku opustili teplo domovů, tak ještě jednou dík a zpívejme spolu …. nám, nám narodil se!

 

Zpět