O společenství

Společenství sv. Peregrina Laziosi OSM v brněnské diecézi je sdružením, jehož účelem je společené úsilí jeho členů o jejich dokonalejší život podle Kristova Evangelia. Jsme otevřené společenství lidí různých povah, zájmů, povolání, věku … chceme společně sdílet svůj život v Bohu,  vzájemně posilovat svoji víru a vztahy. Máme touhu jít blíž k Pánu Ježíši skrze Pannu Marii a  svatého Peregrina Laziosi OSM. 

Scházíme se pravidelně každou první středu v měsíci po mši svaté. Před mší svatou máme možnost přistoupit ke svátosti smíření a prožít adoraci.
Pravidelná setkání naplňujeme společnou modlitbou, rozjímáním nad určitou pravdou víry a vzájemným sdílením. Podílíme se na tvorbě farního zpravodaje Peregrínek, který vychází každý měsíc.

Chceme posílit svoji víru, zachovávat úctu ke sv. Peregrinu Laziosi, služebníku Bolestné Panny Marie a rozšířit servitskou rodinu sester a bratrů, vzájemně se posilovat na duchovní rovině a zachovat poutní tradici ke kapli sv. Peregrina v Ořechově.

Pouť ke cti sv. Peregrina u lesní kaple sv. Peregrina se koná každoročně 8. května v 15:00 hodin. Průvod vychází v 14:00 od pneuservisu na Kyselkové ulici.