Tyto stránky jsou věnované k šíření úcty ke sv. Peregrinu, k podpoře zachování

  farní pouti ke kapli sv. Peregrina v Ořechově

a pozvání k modlitbě do farní zahrady u kostela Všech sv. v Ořechově, kde je

křížová cesta k sedmi bolestem Panny Marie.

Kostel Všech svatých v Ořechově

Kaple sv. Peregrina v Ořechově