Milí přátelé!

Členové a příznivci Společenství sv. Peregrina se schází

 každou 3. středu v měsíci v 18:30 na faře při kostele Všech svatých  v Ořechově. Jste srdečně zváni!

 

V únoru se místo 3. středy uskuteční setkání v sobotu 17.2.2018

Na programu bude duchovní obnova s otcem Mariuszem.

8:00 mše sv. - kostel Neposkvrněného početí v Želešicích

9:00 snídaně z vlastních zásob

9:30 přednáška: „Pravidla dobré modlitby“  

10:00 tichá adorace a individuální modlitba, možnost sv. smíření

10:45 společná adorace, litanie ke sv.Peregrinu, závěrečné požehnání