Kaple svatého Peregrina

Kaplička se nachází v lese mezi obcemi Ořechov, Nebovidy a Hajany.Tato kaple je zasvěcená sv.Peregrinovi. Historie kaple se datuje od roku 1863, ale váže se k ní stoletá tradice pěších poutí z Brna a okolí do Mariazell. Byla první zastávkou na cestě, kde poutníci před obrazem Matky Boží a sv.Peregrina prosili o pomoc Boží a šťastný návrat domů. V roce 2012 byla kaple opravena. Je zařazena do projektu Církevní turistika

 

 

V knize Dr. Josefa Jančíka "Na toulkách Božích - Život a dílo Šebestiána Kubínka" z roku 1941 se můžeme dočíst následujicí:

...Kubínek každoročně od r. 1840 putoval do Maria Zell, aby poděkoval Pánu Bohu, že ho uchovává při životě v dobrém zdraví a potřebné síle...

...Brněnská pouť do Maria Zell se konávala  každoročně na poděkování za šťastné vysvobození města od švédského obležení. Procesí vycházívalo 20. srpna po mši sv. u sv. Jakuba. Zastavilo se na St. Brně u augustiniánů, kde bylo sv. požehnání, a u Milosrdných bratří se rozloučili poutníci se známými. Cesta vedla k Ořechovu na vrch sv. Peregrina, přes Pravlov (Prahlitz), Bohutice do Hostěradice (Hosterlitz), kde byl nocleh. Časně ráno vypravili se do Znojma (Znaim), na mši sv. byli u kapucinů, na požehnání u sv. Mikuláše. U Hnánic (Gnadlersdorf) překročili býv. hranici Moravy, šli přes Retz do Pulkau. Třetí den vykonali pobožnost v Dreieichen. Nocovali v Langenlois. Čtvrtý den došli do Kremze (Krems) na mši sv. To už měli půl cesty za sebou. V benediktinském opatském kostele v Göttweigu byli asi v poledne. K večeru dostihli sv. Hypolit (St. Pölten), kde v biskupském kostele byli na požehnání. Odtud je vedla cesta krásnými Alpami přes Lilienfeld s cisterciánským klášterem do Türnitz, dále přes Annaberg, Joachimsberg, St. Sebastian do Maria Zell, kam dorazili šestého dne odp. Sedmý den patřil pobožnostem v Maria Zell... 

Jedna z výprav dala zhotovit sochu Panny Marie, kterou pak postavili v blízkosti kaple. Později byla socha umístěna ve výklenku jednoho domu v Ořechově, u kterého býval čtvrtý oltář při Slavnosti Božího Těla. Po válce byla socha umístěna ve farním kostele Všech svatých v Ořechově.

Farnost Ořechov koná každým rokem v květnu pěší pouť ke kapličce. Je to jediná pouť ke cti sv.Peregrina, patrona při bolestech nohou a nemocech rakoviny, která se  v naší zemi koná.

Kromě náboženského významu se kaple zapsala do historie také při měření tzv.vídeňského poledníku v roce 1759, jehož smyslem bylo určení tvaru a velikosti Země. Kaple byla jedním z pomocných trigonometrických bodů.