Svatý Peregrin Laziosi

 ( servita , patron při bolestech nohou a rakoviny)
 

Peregrin Laziosi (1265 - 1345) žil ve Forli, v severní Itálii. Byl členem řádu služebníků sv. Marie (OSM).

Udává se, že po 30 let si vůbec nesedl, stál při jídle, klečel při modlení a opíral se o zeď nebo o skálu při spaní. Připisuje se mu uzdravení slepého, vyhánění ďábla a vyléčení mnoha břišních nemocí. Na sklonku života se u něj projevilo těžké onemocnění nohy, zvané rakovina a spojené s rozsáhlými otoky, krvácením a nesnesitelným zápachem. Lékař mu chtěl pro záchranu života amputovat nohu. Peregrin se však v noci před amputací doplazil do sálu svého řádu a celou noc se modlil a konečně usnul. Když se probudil, známky nemoci vymizely a jeho noha byla opět nepoškozená. Zpráva o tom se rychle rozšířila a Peregrin byl všemi uctíván.

Sv. Peregrin byl populární nejen v Itálii, ale i v Rakousku a Španělsku. Udává se, že byl čtyřikrát exhumován (1608, 1697, 1715 a 1926) a vždy bylo jeho tělo nalezeno intaktní. V roce 1609 byl blahoslaven a Benediktem XIII. svatořečen v roce 1726.

Je patronem: rodiček a šestinedělek; vzýván proti rakovině, revmatismu, dně a moru i při bolestech nohou

Atributy: kříž, řádový oděv servitů, rána na noze

 

Modlitba
Všemohoucí Bože, Tys změnil povahu svatého Peregrina a povolal ho ke Služebníkům Mariiným, kde jsi mu dal poznat hodnotu a sílu modlitby; pomáhej prosím i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.