Deníček u kaple sv. Peregrina

10.06.2013 16:00

Již půl roku je u lesní kaple sv. Peregrina deníček, do kterého mohou příchozí psát pozdravy, úmysly modliteb, vzkazy ... členové společenství sv. Peregrina je zahrnují do svých modliteb. Pro zajímavost uvádíme některé z nich. Mnozí se sem rádi vracejí.

 • Sv. Peregrine, obětuji Ti tuto pouť za obrácení příbuzných. /J.P. Frýdek-Místek, 22.11.2012/
 • Prosím o zdraví pro mé blízké. /Broněk, Modřice, 23.11.2012/
 • Prosíme o zdraví pro své blízké, ať jejich nemoc ustoupí a najdou opět usmíření a klid. /O+E,  25.11.2012/
 • Díky za toto místo, kde člověk může občerstvovat svou duši, poznávat krásu stvoření. Svatý  Peregrine, vyprošuji zdraví všem našim blízkým, prosím o Tvou přímluvu. /L., 30.11.2012/
 • Přišli jsme se pomodlit za naši zemřelou maminku a tchyni, za zdraví celé rodiny a příbuzenstva.
 • Díky za toto krásné klidné místo. /Cetlovi, 1.12.2012/
 • Chodím sem pravidelně a vždycky se tu pomodlím, je tu krásně. /Pavel, 9.12.2012/
 • Prosíme o přímluvu za biřmovance ze Želešic a Syrovic. /L+P+T, 16.12.2012/
 • Svatý Peregrine, ochraňuj nás i celou naši rodinu. /M+M, 24.12.2012/
 • Svatý Peregrine, prosíme, pečuj o všechny naše blízké. Díky těm, kteří se o toto místo starají. /D.,  25.12.2012/
 • Jsem sám. Chvíle modlitby a rozjímání. Díky! /C., 29.12.2012/
 • Svatý Peregrine, jsme rádi, že jsme k Tobě našli cestu, děkujeme. Stůj při nás i našich milých,  přijdeme znova, rádi. /K+L+V+Š, 1.1.2013/
 • Jsem zase sám. Modlím se za svoje nejbližší, za zemřelé rodiče, příbuzné a přátele, kteří nás na naší zemské pouti předešli. /C., 13.1.2013/
 • Cítím se sama, přestože nejsem sama. Chápu snad vše a všechny, jen ne sebe. Modlím se a děkuji  za vše. Za mou bolest i radost, modlím se i za nevěřící, nespokojené, zoufalé … za ty, co nám  způsobují bolest. Děkuji za tento deníček. /Martina, 15.1.2013/
 • Svatý Peregrine, pečuj prosím o tento kraj a žehnej všem, kteří se o tuto kapličku starají. /M.S., 10.2.2013/
 • Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu dát je dík, vše co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále Tvé. /L., 21.2.2013/ 
 • Svatý Peregrine, svěřuji Ti všechny nemocné rakovinou. Panno Maria, kdo svůj boj skončí, vezmi  ho za ruku a doprovoď k našemu Otci. /L., 3.3.2013/
 • Svatý Peregrine, tolik toho mám s Tebou společného a tolik je toho, co nedokážu … došli jsme k Tobě ve sněhu, díky za toto místo, kde slyším i tlukot vlastního srdce. Pane, děkujeme Ti za sv. Peregrina. A děkujeme za Svatého otce Františka! /L., 26.3.2013/
 • Svatý Peregrine, smutek v srdci zmenšuješ, radost mnohonásobně zvětšuješ. Prosím o přímluvu pro nemocnou osobu. /T.B., 28.3.2013/ 
 • Klid tohoto místa utěšuje neklidnou mysl. Díky. /C., 1.4.2013/ 
 • Za krásného dne jsme dorazili až sem. Příběh sv. Peregrina mě zaujal. /Vojta, 14.4.2013/ 
 • Díky Bohu za toto krásné místo. /Marie a Jiří, 17.4.2013/ 
 • Svatý Peregrine, prosím, pomoz mé těžce zvládnutelné nemoci. Věřím Ti, posilni mě. S láskou a úctou Tvá Hanka /29.4.2013/
 • Děkuji všem dobrým lidem, kteří to zde krásně upravují. Dnes jsem se sem dostal i s Jakubem. Díky Bohu. /J+R+J, 1.5.2013/
 • Vždy zde najdu klid a povzbuzení jít dál. Děkuji dnes Bohu a všem hodným lidem. Ať najdu sama sebe. /H.F., 1.5.2013/ 
 • S přáním všeho hezkého dobrým lidem tu zanechávám tento vzkaz. /Honza z Měnína/ 
 • Drahý Peregrine, děkuji za to, že tu jsi. Ráda tady trávím volné chvíle. Ochraňuj nás. /R., 23.5.2013/
 • Pouť ministrantů a přátel z farnosti Žabovřesky na přímluvu P. Marie. sv. Jana Boska, sv. Peregrina, prosíme o Boží požehnání a ochranu pro děti, mládež, všechny rodiny. /Jirka, 26.5.2013/
 • Svatý Peregrine, děkuji za Tvůj příklad trpělivosti. Prosíme o Boží požehnání pro všechny poutníky. /L+I, 9.6. 2013/
Zpět