Pouť do Žarošic

13.09.2011 17:00

Autobus plný poutníků se opět vydal do Žarošic ke Staré Matce Boží. Panna Maria pravicí žehná a v levé ruce chová Ježíška, který je oděn do dlouhé tuniky. Vysoké čelo Bohorodičky symbolizuje Stolici moudrosti, oči má pozdvižené jako královna.  Je oblečena do kroje francozouzských královen, který nosili ve 14. století. Je zobrazena jako matka (pokrytá hlava bílým šátkem) a panna (dle středověké tradice rozpuštěné vlasy). Postoj vyjadřuje Královnu nebes a je symbolizován žezlem v pravé ruce a barokní korunkou z roku 1687, která zdobí i hlavu Jezulátka. Milostná socha Staré Matky Boží Žarošické je vyřezána z jednoho kusu dřeva a je vysoká 142 cm. Toto poutní místo je naplněno pokojem Ducha sv., milostmi, prosbami, modlitbami, klaněním a díkůvzdáním, mnozí zde prožívají obrácení a uzdravení. I my se do Žarošic tak rádi vracíme a čerpáme duchovní posilu. Tentokrát mariánskou pouť celebroval převor Benediktinského opatství Rajhrad P. Augustin Ladislav Gazda OSB. Děkujeme, Pane, za milosti, které jsme obdrželi.

 

 

  

Zpět