Růžencová pouť

02.10.2010 08:00

V sobotu 2. října se konala pouť do Sloupu, Křtin a Vranova. První zastávkou bylo mariánské poutní místo Sloup, kde nás přivítal P. Karel Chylík. Poté jsme putovali k Panně Marii do Vranova, kde jsme prožili bohoslužbu. Když jsme se pak pokochali zbarveným listím na stromech prozářených podzimním slunkem a  poobědvali, pomalu jsme se vydali k autobusu. Pokračovali jsme k poslednímu mariánskému poutnímu místu našeho dnešního putování - Křtiny . Zde se nám věnoval P. Tomáš Prnka. Po bohoslužbě jsme se pak vydali domů, občerstveni a potěšeni.

Zpět