1. Maria v chrámě naslouchá Simeonovu proroctví

 Symbol meče v trnu připomíná bolest Panny Marie, když uslyšela slova proroka Simeona.

A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: " Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí."
/Lk 2, 34-35/ 

Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie          2. zastavení