4. Maria potkává Ježíše nesoucího kříž

Na trnu tohoto zastavení je symbolicky znázorněno setkání Ježíše nesoucího kříž a jeho Matky Panny Marie.

Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Cyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu: ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.
/Lk 23, 26-27/

3. zastavení          Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie          5. zastavení