7. Maria doprovází Ježíše ke hrobu

Otvor v trnu posledního zastavení znázorňuje hrob Pána Ježíše, kam byl uložen. A třetího dne vstal z mrtvých....

Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko.
/Jn 19, 42/
6. zastavení          Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie