5. Maria je přítomna ukřižování a smrti Ježíše

Symbol křížů připomínají bolest Panny Marie, kterou prožívala, když Ježíše ukřížovali.

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.
/Jn 19, 25-27/

4. zastavení          Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie          6. zastavení