6. Maria přijímá do klína Ježíše při snímání z kříže

Na předposledním trnu křížové cesty je znázorněn symbolicky klín Panny Marie, do kterého přijala svého Syna.

A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty - přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel, zavolal si setníka a zeptal ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen.
/Mk 15, 42-46/

5. zastavení          Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie          7. zastavení